Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kuntien valtionosuudet ja avustukset opetus- ja kulttuuriministeriön alaiseen toimintaan 2024, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2024-398

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Mikkelin kaupungille seuraavat tiedot liittyen vuoden 2024 valtionosuus-/rahoituspäätöksiin:

  • Päätös ja lähete opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituspäätöksistä 2024 (päätös sisältää laskelman valtionosuusrahoituksen käyttökustannuksiin  vuodelle 2024/OKM ja päätöksiin liittyvän oikaisuvaatimusosoituksen)/liite 1
  • Päätös esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 2024/liite 2
  • Päätös aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnat ja ohajustuntien laskennallinen määrä 2024/liite 3
  • Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta (euroa) vuodelle 2024/liite 4
  • Päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta 2024/liite 5
  • Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksista 2024/liite 6
     

Kaikki opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhinta- ja määräpäätösraportit sekä käyttömenojen vuoden 2024 valtionosuus-/rahoituspäätöksen liiteraportti ja valtionosuutta yksityisesti avaavat laskelmat ovat kokonaisuudessaan luettavissa opetushallituksen sivuilla osoitteessa (kopioitavissa selaimeen): https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit.

Laskelma kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta laskentaperusteineen 2024 löytyy osoitteesta (kopiotavissa selaimeen): https://vm.fi/documents/10623/0/Kunnan+peruspalvelujen+valtionosuus+2024_joulukuu.xlsx/45a85867-b66f-1ef6-5093-cb34f52d1ac4?t=1702021329656

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukainen maksu maksetaan valtiovarainministeriön kautta ja se on yhdistetty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetyn lain mukaisesti kaupungille tuleviin maksuihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.