Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kulttuuripalveluiden selvitys maksetuista avustuksista 1.8. – 31.12.2023

MliDno-2024-315

Valmistelija

  • Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, Susanna.Latvala@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

1.7.2020 vahvistetun organisaatiomuutoksen jälkeen kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset myöntää kulttuuripäällikkö hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vahvistamien avustusten jakoperusteiden mukaisesti.

Avustusohje määrittää, että kulttuuripalvelut antaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.8. - 31.12.2023 kulttuurijärjestöille on myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.