Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 31.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueen kohdeavustukset, loppuvuosi 2023

MliDno-2023-301

Valmistelija

  • Kari Kropsu, rehtori, kari.kropsu@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle on raportoitu kahdesti vuodessa myönnetyistä avustuksista. Liitteenä yhteenveto 1.7. - 31.12.2023 myönnetyistä kansalaisopiston ja osallisuuden tulosalueen avustuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.