Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kansalaisopiston rehtori
Henkilöstöpäätökset:
§ 6 Saamatta jääneen palkan korvaaminen tuntiopettaja Outi Kiesilälle, 14.09.2021
§ 7 Saamatta jääneen palkan korvaaminen tuntiopettaja Heikki Naumaselle, 14.09.2021
§ 8 Opettaja Renny Virran siirtyminen 70-prosenttiselle työajalle 1.10.2021 alkaen, 16.09.2021

Liikuntapäällikkö
§ 32 Päätös Juha Vänttisen palkkaamisesta laitosmiehen vakinaiseen tehtävään 1.11.2021 alkaen., 10.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.