Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Talousarvio vuonna 2022/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2021-2570

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Käydään keskustelua valmistelun evästämiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tulosalueet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä lautakunnalle annettuun (kh 21.6.2021 § 277) raamiin. Tulovaade on vähintään 3,337 miljoonaa euroa (ta2021 2,888 milj. €) ja menokatto on enintään 20,423 miljoonaa euroa (ta2021 19,839 milj. €). Toimintakatteeksi on asetettu 17,086 miljoonaa euroa (ta2021 16,951 milj. €).

Annetun raamin lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin johtoryhmän valmistelemaan syksyn talousarviokäsittelyyn toimenpide-esityksiä, joilla tavoitellaan vähintään kaksi (2) miljoonaa euroa pienempää alijäämää raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Johtoryhmälle osoitettu vähintään kahden miljoonan euron säästövaade/lisätulojen osoittaminen on jaettu kaupungin palvelualueiden kesken seuraavasti:

  • asumisen ja toimintaympäristön palvelualue 600 000 euroa
  • konserni- ja elinvoimapalvelut 200 000 euroa
  • sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue 1 200 000 euroa.
     

Tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Sivistysjohtaja esittelee kaupungin johtoryhmän valmisteleman toimenpidelistauksen, jolla saavutetaan noin kaksi miljoonaa euroa pienempi alijäämä raamin osoittamaan tulokseen verrattuna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käy keskustelua talousarviosta ja toimenpiteistä kaupunginhallituksen antaman raamin mukaisen talousarvioesityksen ja sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle kohdistetun vähintään 1,2 miljoonan euron tulosparannuksen aikaansaamiseksi. Lautakunta evästää talousarvioesityksen valmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen selosti asiaa lautakunnalle. Lisäksi asiaa selostivat rehtori Matti Laitsaari, kirjastopäällikkö Sylvia Stavén, museojohtaja Matti Karttunen, kulttuuripäällikkö Susanna Latvala, intendentti Jaakko Antila ja nuorisopäällikkö Tarja Sinioja. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.