Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kaupungin strategia 2021-2025/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2021-3551

Valmistelija

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto piti uuden valtuustokauden strategian käynnistysseminaarin Mikkelissä 13.-14.9.2021. Sivistysjohtaja ja hyvinvointikoordinaattori kertovat voimassa olevan kaupunkistrategian Hyvän elämän ohjelman tavoitteista, toimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta kaupunkilaisten hyvinvointiin. Käydään keskustelua asioista, joita tulisi sisällyttää valmistelussa olevaan kaupunkistrategiaan ja aloitetaan lautakunnan osalta uuden strategian valmistelu seminaarissa tuotetun aineiston pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käy läpi valtuustoseminaarin annin ja antaa jatkovalmisteluohjeita strategian työstämiseen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta kävi läpi valtuustoseminaarin annin. Lautakunta ohjeisti strategian jatkovalmistelussa huomoitavaksi:

 • Nuorten asioita kuultava herkällä korvalla
 • Arkiliikkumiseen huomiota jo varhaiskasvatusikäisistä lähtien
 • Huolestuttavaa mielenterveyden haasteet, yksinäisyys, laittomien huumeiden käyttö -> Varhainen tuki yksinäisille, mielenterveyden haasteissa, päihdeasioissa
 • Miten huomioidaan erityisryhmät, miten heidät osallistetaan?
 • Yhteisöllisyys ja osallisuus tärkeitä
 • Mahdollisimman hyvä elämä kaikille elämän eri vaiheissa.
   

Merkitään, että sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selostivat asiaa lautakunnalle ja Hyvän elämän ohjelman esittelyaineisto liitettiin pöytäkirjaan.

Merkitään, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen oli kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen, hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.