Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Irtaimen investoinnit 2021/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2021-250

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut talousarviossa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiselle toiminnalle irtaimen investointimäärärahaa vuodelle 2021 175 000 euroa. Määräraha jakaantuu tulosalueille seuraavasti:

  • kirjastopalvelut: Ristiinan kirjaston kalustohankinnat 50 000 euroa
  • museopalvelut: Kookos-kokoelmanhallintaohjelman osarahoitus 15 000 euroa (osa rahoituksesta on varattu tietohallinnon kehittämishankkeisiin)
  • nuorisopalvelut: Ristiinan nuorisotilojen kalusteet 15 000 euroa
  • liikuntapalvelut: koneet ja liikuntakalusteet 95 000 euroa.


Oheisena tulosalueiden investointimäärärahaesitykset 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää irtaimen investointimäärärahan 175 000 euroa jaon tulosalueille edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sylvia Stavén, kirjastopäällikkö, Sylvia.Staven@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa vuodelle 2021 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaiselle toiminnalle osoitettiin irtaimen investointimäärärahaa vuodelle 2021 175 000 euroa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa 24.2.2021 (§23) määräraha jaettiin kirjastopalveluille Ristiinan kirjaston kalustehankintoihin 50 000 euroa. Ristiinan kirjasto on muuttamassa nykyisistä tiloista, osoite Brahentie 4, koulukeskukselle remontoitaviin tiloihin. Kirjaston muuton koulukeskukseen piti toteutua joulukuussa 2021, mutta kokouksessaan 24.8.2021 kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi Ristiinan kirjaston urakkatarjoukset (§116) ja totesi, että Ristiinan kirjaston urakka kilpailutetaan myöhempänä ajankohtana uudestaan.

Kirjastopalvelut oli kilpailuttanut kalustehankinnan yhteistyössä Mikkelin kaupungin hankintapalvelun kanssa Cloudia-Kilpailutus -järjestelmän kautta ja määräaikaan oli saatu kalustetarjous, mutta kalusteiden hankkiminen raukeaa kirjaston urakan siirtymisen vuoksi.

Pääkirjaston Mikkeli-salin tekniikka on iältään vanha ja tekniikkaan ei enää saada varaosia, siten sen korjaaminen osissa on käynyt mahdottomaksi. Tämän vuoksi joitakin Mikkeli-saliin suunniteltuja tilaisuuksia on jouduttu siirtämään muualle. Tekniikka voidaan uusia 25 000 eurolla vastaamaan niitä tarpeita, joita Mikkeli-salin käyttäjillä on. Kirjastopalvelut on selvittänyt asiaa yhteistyössä kaupungin IT-arkkitehti Mari Jokiniemen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy kirjastopalveluille osoitetun investointirahan muutosesityksen 25 000 euron käyttämisestä pääkirjaston Mikkeli-salin tekniikan uusimiseen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Tanja Hartonen esitti, ettei kirjastopalveluille osoitettua investointirahaa 25 000 euroa käytetä pääkirjaston Mikkeli-salin tekniikan uusimiseen. Koska kukaan ei kannattanut esitystä, se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Tanja Hartonen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Merkitään, että kirjastopäällikkö Sylvia Stavén selosti asiaa lautakunnalle.  

Tiedoksi

Kirjastopalvelut/Stavén, talouspalvelut/Hurmalainen, ict-arkkitehti/Jokiniemi

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.