Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 29.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjaston nimen muuttaminen

MliDno-2017-2267

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Uuden kirjastolain (29.12.2016/1492) ja OKM:n antaman asetuksen (OKMa yleisistä kirjastoista 660/2017) mukaan maakuntakirjastotoiminta lakkaa ja tilalle tulevat alueellista kehittämistehtävää hoitavat kirjastot. Tämän vuoksi Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjaston nimi tulee muuttaa. Mikkeli ei hoida alueellista kehittämistehtävää, joten siltä osin nimeen ei kohdistu vaatimuksia.

Mikkeli on vastannut kolmen naapurikunnan kirjastopalveluista jo useiden vuosien ajan. Tämä ei ole näkynyt kirjaston nimessä toisin kuin esimerkiksi Joensuussa (Joensuun seutukirjasto). Koska nimeä joudutaan muuttamaan, kirjastopalveluiden ehdotus uudeksi nimeksi on Mikkelin seutukirjasto. Nimiehdotus ottaa huomioon kirjaston laajemman toiminta-alueen ja on linjassa muiden vastaavalla tavalla toimivien kirjastojen nimien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että Mikkelin kaupunginkirjasto – Etelä-Savon maakuntakirjaston nimi on 1.1.2018 alkaen Mikkelin seutukirjasto.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.