Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kulttuuripäällikkö
Avustuspäätökset:
§ 10 Tanssikoulu La Carmencitan Kannatusyhdistys ry:n kohdeavustus 3500€, 19.04.2022

Liikuntapäällikkö
§ 10 Mikkelin Judo ry:n kohdeavustus 60-vuotis juhlakilpailuiden järjestelykuluihin 2022, 11.04.2022
Hankintapäätökset:
§ 1 Option käyttö/pelillistämistyökalun hankinta, 11.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. 

Päätös

Hyväksyttiin. 

Viranhaltijapäätös Option käyttö/pelillistämistyökalun hankinta on aiheeton teknisen virheen vuoksi, korjattu päätös tuodaan seuraavaan hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.