Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Talouden seuranta 3/2022, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2022-1445

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vuoden ensimmäinen laaja talouden seuranta 3/2022 on esityslistan julkaisemisen aikaan vielä valmisteilla ja se toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen lautakunnan kokousta ja liitetään liitteeksi tähän pykälään.

Sivistysjohtaja ja tulosaluejohtajat esittelevät kokouksessa talouden toteuman 1-3/2022 ja talousennusteen kuluvan vuoden talouden toteumasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talouden seuranta 3/2022 liite, joka on toimitettu jäsenille ennen kokousta, liitettiin pöytäkirjaan.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.