Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marko Huuhilo ja Tanja Hartonen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 2.5.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Haverinen ja Nina Jussi-Pekka. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.   


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.