Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Mikkelin kulttuuriohjelman laatiminen ja ohjausryhmän nimeäminen

MliDno-2022-1613

Valmistelija

  • Jaakko Antila, intendentti, jaakko.antila@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Kulttuurin unelmavuoden hankesuunnitelmassa on määritelty, että hankkeen puitteissa Mikkeliin laaditaan kulttuuristrategia. Kaupungissa on määritelty, että on vain yksi strategia, joten kulttuuristrategian sijaan valmistellaan kulttuuriohjelma. Mikkelin kulttuuriohjelmassa tullaan linjaamaan ne kulttuuripalvelut ja kulttuurin tukemisen tavat, joita Mikkelin kaupunki toteuttaa ja ylläpitää osana pysyvää palvelutarjontaansa. Ohjelman myötä laaja-alaiset kulttuuripalvelut tunnustetaan osaksi kaupunkistrategian tavoitteita tukevaa palveluverkkoa.Kulttuuriohjelman tavoitteena on selkeyttää ja vakiinnuttaa Mikkelin kaupungin kulttuuritarjonnan roolia ja merkitystä osana kaupungin hyvinvointia ja elinvoimaa tuottavia palveluita. 

Hankepäällikkö Jatta Juhola selostaa asiaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta asettaa Mikkelin kulttuuriohjelman toteuttamista varten ohjausryhmän, joka vastaa ohjelman sisällön ja tavoitteiden laatimisesta. Kulttuuriohjelman ohjausryhmään esitetään kuuluvaksi Mikkelin kaupungin kulttuurin alalla toimivista yksiköistä (yleiset kulttuuripalvelut, kansalaisopisto, kaupunginorkesteri, museot) vastaavat virkamiehet, sivistysjohtaja sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnasta keskuudestaan nimeämät edustajat 3 kpl. Kulttuuriohjelma laaditaan valmiiksi Mikkelin kulttuurin unelmavuosi -hankkeen toiminta-aikana eli maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi ohjausryhmän edustajiksi Nina Jussi-Pekan, Veikko Elon ja Sari Noposen. 

Merkitään, että hankepäällikkö Jatta Juhola oli kokouksessa läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Kulttuuripäällikkö Latvala, rehtori Laitsaari, indententti Antila, museojohtaja Karttunen, sivistysjohtaja Siekkinen, nimetyt edustajat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.