Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kuvataidekoulujen liiton vuosikokous

MliDno-2022-1498

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kuvataidekoulujen liitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 6.5.2022 klo 10.00 etäkokouksena Zoom-etäsovelluksella. Mikkelin kansalaisopiston on Kuvataidekoulujen liitto ry:n jäsen ja Mikkelin kaupunki voi nimetä vuosikokoukseen yhden edustajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää Mikkelin kaupungin edustajan Kuvataidekoulujen liiton vuosikokoukseen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi Kuvataidekoulujen liiton vuosikokoukseen edustajaksi Matti Laitsaaren.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Nimetty edustaja, Kuvataidekoulujen liitto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.