Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoukseen valittiin tilapäiseksi puheenjohtajaksi Tanja Hartonen, koska sekä puheenjohtaja Anu Kokkonen että varapuheenjohtaja Jenni Tissari olivat poissa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.