Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 27.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kansalaisopistojen liiton ylimääräinen liittokokous

MliDno-2022-1477

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Kansalaisopistoien liitto KoL ry:n ylimääräinen liittokokous pidetään perjantaina 17.6.2022 Hotel Arthurin auditoriossa (Vuorikatu 19,00100 Helsinki). Kokoukseen voi osallistua kokouksen aikana myös etäyhteyden avulla. Kokouksessa päätetään liiton sääntöjen muuttamisesta.

Mikkelin kaupungilla on käytettävissään Kansalaisopistojen liiton liittokokouksissa kolme ääntä. Äänimäärä perustuu Mikkelin kansalaisopiston valtionosuustuntien määrään. Kokoukseen voi kaupungin edustajana osallistua 1-3 henkeä. Jos osallistujia on vain yksi, hänellä on kaikki kolme ääntä käytettävissään. Sama henkilö voi kuitenkin edustaa vain yhtä liiton jäsentä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimeää edustajan tai edustajat Kansalaisopistojen liiton liittokokoukseen, joka pidetään 17. kesäkuuta Helsingissä. Lautakunta päättää samalla, että kokoukseen osallistutaan etäyhteyden välityksellä.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta nimesi Kansalaisopistojen liiton liittokokoukseen edustajaksi Matti Laitsaaren. Lisäksi hyväksyttiin kokoukseen osallistuminen etäyhteyden välityksellä.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, Kansalaisopistojen liitto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.