Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Talousarvion toteutumisen seuranta 31.8.2018/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2018-884

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden elokuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle on oheisena.

Liite Seuranta 8/2018 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.