Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Talousarvio vuonna 2019 valmistelun vaihe, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2018-1939

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tulosaluejohtajat esittelevät talousarvion valmistelutilanteen. Käydään keskustelua valmistelun evästykseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että kulttuuripäällikkö Susanna Latvala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.08.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.