Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aleksi Nieminen ja Liisa Pulliainen. 
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastetaan tiistaina 2.10.2018 virastotalon asiointipisteessä ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.