Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Osallisuussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

MliDno-2018-824

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueella on valmisteltu osallisuussuunnitelmaa vuosille 2019 - 2021. Suunnitelmaa on työstetty työpajoissa eri sidosryhmien kanssa, ja siinä on pyritty huomioimaan kaupungin strategiset tavoitteet sekä osallisuuden rakenteiden vahvistaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen ja päättää lähettää osallisuussuunnitelman kommentoitavaksi aluejohtokunnille ja vaikuttamistoimielimille sekä avoimesti kaikille kuntalaisille.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Aluejohtokunnat, vaikuttamistoimielimet

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.