Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Liisa Pulliainen ja Reijo Hämäläinen

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti maanantaina 31.5.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Roope Nykänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.