Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksessa

MliDno-2021-2134

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 141 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002. Nuorisovaltuusto on nimennyt edustajaksi Viljam Tiaisen  ja varalle Jade Venäläisen 28.1.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa

Tiedoksi

nuorisosihteeri, nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.