Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.