Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Liikuntapalveluiden hinnasto vuodelle 2021

MliDno-2021-2142

Valmistelija

 • Tiina Juhola, liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Liikuntapalveluiden hinnasto vuodelle 2021

Uusi jalkapallohalli/ylipainehalli valmistuu kesä-heinäkuun vaihteessa 2021. Vanhan jalkapallohallin kentän koko oli 80 m x 48,6 m = 3 888 m2. Uuden jalkapallohallin kentän koko tulee olemaan 105 m x 66 m = 6 930 m2 eli lämmittelyalueineen noin puolet suurempi. Tämän lisäksi uudessa jalkapallohallissa on pukuhuoneet suihkuineen ja wc -tiloineen sekä kioski seurojen käyttöön. Uuteen jalkapallohalliin tulevat myös katsomot ja pelejä varten tulostaulu.

Uuden hallin myötä myös vuorojen hinnat päivitetään. Vanhan jalkapallohallin hinnat olivat aikuisilta 36 e/h ja junioreilla 18 e/tunti. Hintoja on vertailtu muiden jalkapallohallien/ylipainehallien hintoihin sekä tehty neliöhintalaskelmia. Kuopiossa uuden Lippumäen ylipainehallin kentän koko on 145 m x 75 m = 10 875 m2, pukuhuoneet sijaitsevat erillisessä rakennuksessa. Kuopion jalkapallohallin aikuisten vuorohinta on 94,40 e/h ja juniorihinta 62,40 e/h. Lahden Mukkulan vuonna 2013 valmistuneen ylipainehallin kentän koko on 105 m x 68 m = 7140 m2. Lahdessa ei ole pukuhuoneita samassa tilassa. Aikuisten hinta Lahdessa on 132 e/h ja junioreiden 28,35 e/h.

Jos uuden Mikkelin ylipainehallin hinta määritellään muiden hallien neliöhintojen mukaisesti, tulisi hinnaksi (e/h) aikuiset/juniorit: Mikkelin vanhan ylipainehallin neliöhinnan mukaan noin 65/30, Kuopion ylipainehallin neliöhinnan mukaan noin 60/40, Lahden ylipainehalli neliöhinnan mukaan noin 130/28. Hintavaihtelu on siis näin laskettuna aikuisilla noin 60 – 130 e/h ja junioreilla noin 28 – 40 e/h. Näiden hintavertailujen perusteella ja huomioiden uuden jalkapallohallin pukuhuonetilat ja lämmittelyalue, esitetään Mikkelin uuden jalkapallohallin hinnoiksi aikuiset 90 e/h ja juniorit 40 e/h. (Kaikki esitetyt hinnat myös muiden käyttäjäryhmien kohdalla tarkemmin liitteessä.) Kentälle tulevat rajaviivat myös poikittain sekä liikuteltava väliverkko, jolloin halliin tulee kaksi poikittaissuunnassa pelattavissa olevaa kenttää. Hinnastoon tulee siis myös puolikkaan kentän hinnat eli aikuiset 45 e/h ja juniorit 20 e/h.

Urpolan kaukalon tekojää on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021, minkä vuoksi hinnastoon lisätään tekojääkaukalon hinnat. Hintojen määrittelyssä on vertailtu muiden kaupunkien tekojääkaukaloiden hintoja sekä huomioitu Hänninkentän hinta. Eri kaupunkien tekojääkaukaloiden hinnat (e/h) aikuiset/juniorit: Pori 16/16, 20/13,6, Lappeenranta 32,5/10. Hänninkentän koko kentän hinta talvikaudella 45/18. Urpolan tekojääkaukalo on kooltaan vajaa puolet Hänninkentän koosta mutta on hyvä huomioida, että Hänninkenttä on tarkoitettu jääpalloon ja kaukalo jääkiekkoon eli kyseessä on eri lajit. Urpolan tekojääkaukalon tuntihinnaksi esitetään mikkeliläisille rekisteröidyille urheiluseuroille: aikuiset 25 e, juniorit 10 e ja muut 45 e. (Kaikki esitetyt hinnat myös muiden käyttäjäryhmien kohdalla on tarkemmin liitteessä.)

Tupalan (Suojakallionpuiston) tekonurmikenttä valmistui vuonna 2018 lähiliikuntapaikaksi. Lähiliikuntapaikka-ajatus edelleen säilyy mutta kentälle myönnetään kesällä muutamia vuoroja korttelitoimintaan. Varattujen vuorojen hinnaksi esitetään seuraavia tuntihintoja: aikuiset 15 e, juniorit 5 e ja muut varaajat 20 e.

Vanhan kuplahallin/jalkapallohallin vanha tekonurmi siirrettiin Rantakylän hiekkakentälle 2020. Varattujen vuorojen hinnaksi esitetään seuraavia tuntihintoja: aikuiset 15 e, juniorit 5 e ja muut varaajat 20 e.


Muilta osin hinnastoon (liitteenä) on tehty seuraavia korjauksia:

Nurmikenttien hintoja on tarkistettu 1-2 euroa ylöspäin suhteessa tekonurmikenttiin nurmikenttien vaatiman isomman ylläpidon vuoksi. Nurmikentille esitetään peli- ja turnaushintoja niissä tilanteissa, kun liikuntapalvelut tekevät kentille erikseen rajamerkinnät pelejä varten. Lisäksi Sokkalan nurmikentälle esitetään selkeästi alhaisempaa hintaa johtuen kentän selkeästi pienemmästä koosta verrattuna muihin nurmikenttiin. Näin pyritään saamaan myös Sokkalan kenttä tehokkaampaa käyttöön.

Yleisurheilun suorituspaikkojen varatuille vuoroille esitetään pientä maksua. Ristiinan yleisurheilukentän varatun vuoron hinta on ollut 7 euroa/h junioreilta mutta muiden kenttien kuten Urheilupuiston käytöstä ei ole veloitettu. 5 euron juniorivuoromaksu yleisurheilupaikkojen varauksesta tasaa seurojen eroja maksuissa. Yleisurheilukentät ovat edelleen muilta osin maksutta käytettävissä, vuoron varanneilla on kuitenkin etuoikeus suorituspaikkojen käyttöön. Yksi vuoromaksu koskee kaikkia yleisurheilun suorituspaikkoja, niitä ei hinnoitella erikseen.  

Urheilupuiston ja Ristiinan pienien tekonurmipohjaisten kaukaloiden kesätuntihinnaksi esitetään varatuille vuoroille seuraavia hintoja: aikuiset 5 e, juniorit 3, muut varaajat 10 e.

Muutaman liikuntapaikan kohdalla korjataan hintaa niin, että kahden puolikkaan kentän hinta ei ole halvempi kuin koko kentän varaus. Lisäksi hinnastoon on lisätty muutamien liikuntapaikkojen kohdalle uusia käyttäjäryhmiä ja niille varaushintoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden hinnastoon tehdyt uusien liikuntapaikkojen hinnat ja vanhojen liikuntapaikkojen hintojen korjaus- ja lisäysehdotukset.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana

 • Jari Jalkanen esitti Liisa Pulliaisen kannattamana, että jalkapallohallin aikuisten otteluvuokra olisi sama kuin tuntivuokra 90€.
   
 • Jari Jalkanen esitti Liisa Pulliaisen ja Nina Jussi-Pekan kannattamana, että jalkapallohallin juniorivuoron hinta nousisi 16 eurosta 32 euroon.
   
 • Jenni Tissari esitti Reijo Hämäläisen kannattamana, että jalkapallohallin koko kentän vuokra aikuisilta 70 euroa ja junioreilta 30 euroa. Puolikkaiden kenttien hinnat ovat näin ollen 35 euroa aikuisilta ja 15 euroa junioreilta.
   
 • Jenni Tissari esitti Reijo Hämäläisen kannattamana, että junioreiden vuokramaksuista luovutaan Nurmikenttien, Sokkalan ja Tupalan kentän, Urheilupuiston ja Ristiinan yleisurheilualueen, Tupalan ja Rantakylän tekonurmikentän, Urheilupuiston ja Ristiinan kaukalon varauksien osalta.
   

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeavia esityksiä.

 • puheenjohtaja esitti Jenni Tissarin muutosesityksen (junioreiden vuokramaksuista luovutaan Nurmikenttien, Sokkalan ja Tupalan kentän, Urheilupuiston ja Ristiinan yleisurheilualueen, Tupalan ja Rantakylän tekonurmikentän, Urheilupuiston ja Ristiinan kaukalon varauksien osalta) ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jenni Tissarin esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Jari Sihvonen, Aleksi Nieminen, Liisa Pulliainen, Erja Haukijärvi, Nina Jussi-Pekka, Hannu Toivonen, Roope Nykänen ja Jari Jalkanen) ja 3 ei ääntä (Reijo Hämäläinen, Jenni Tissari ja Heino Lipsanen).
  Puheenjohtaja totesi, että esittelijän ehdotus on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.
   
 • puheenjohtaja esitti Jari Jalkasen muutosesityksen (jalkapallohallin aikuisten otteluvuokra olisi sama kuin tuntivuokra 90 €) ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jari Jalkasen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Roope Nykänen) ja 10 ei ääntä (Jari Sihvonen, Erja Haukijärvi, Liisa Pulliainen, Reijo Hämäläinen, Hannu Toivonen, Aleksi Nieminen, Jenni Tissari, Nina Jussi-Pekka, Heino Lipsanen, Jari Jalkanen).
  Puheenjohtaja totesi, että Jari Jalkasen esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.
   
 • puheenjohtaja esitti äänestettävän vastakkain Jenni Tissarin ja Jari Jalkasen muutosesityksien osalta. Jenni Tissari esitti (jalkapallohallin koko kentän vuokra aikuisilta 70 euroa ja junioreilta 30 euroa. Puolikkaiden kenttien hinnat ovat näin ollen 35 euroa aikuisilta ja 15 euroa junioreilta) ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattava Jenni Tissarin esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jari Jalkasen esitystä (jalkapallohallin juniorivuoron hinta nousisi 16 eurosta 32 euroon ja aikuisten maksu pysyisi pohjaesityksen mukaan 90e tunti) äänestävät ei.  Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Reijo Hämäläinen, Jenni Tissari, Aleksi Nieminen, Roope Nykänen) ja 7 ei ääntä (Hannu Toivonen, Erja Haukijärvi, Jari Sihvonen, Liisa Pulliainen, Nina Jussi-Pekka, Heino Lipsanen, Jari Jalkanen).
  Puheenjohtaja totesi, että Jari Jalkasen esitys on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.
   
 • puheenjohtaja esitti Jari Jalkasen edellisessä äänestyksessä lautakunnan päätökseksi tulleita esityksiä (jalkapallohallin aikuisten otteluvuokra olisi sama kuin tuntivuokra 90 € ja jalkapallohallin juniorivuoron hinta nousisi 16 eurosta 32 euroon) ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jari Jalkasen esityksiä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa ääni (Roope Nykänen) ja 10 ei ääntä (Reijo Hämäläinen, Hannu Toivonen, Erja Haukijärvi, Jari Sihvonen, Jenni Tissari, Liisa Pulliainen, Aleksi Nieminen, Nina Jussi-Pekka, Heino Lipsanen, Jari Jalkanen).
  Puheenjohtaja totesi, että Jari Jalkasen esitykset on tullut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseksi.

 

 

Tiedoksi

urheiluseurat, vastaavat liikuntapaikkojen hoitajat, liikuntasuunnittelija, hallimestari, tilavaraukset, toimistosihteeri Tuukkanen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.