Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Eron myöntäminen Jatta Juholalle hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä uuden jäsenen valitseminen ja puheenjohtajan nimeäminen

MliDno-2017-1223

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Jatta Juhola anoo eroa hyvinvionnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä sekä puheenjohtaja tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2017-​2021 on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

 1. Sihvonen Juhani,​ upseeri,​ majuri
 2. Toivonen Hannu,​ eversti evp.
 3. Juhola Jatta,​ suunnittelija,​ YTM,​ PJ
 4. Hämäläinen Reijo,​ mielenterveyshoitaja
 5. Nieminen Aleksi,​ opiskelija
 6. Lipsanen Heino,​ aluejohtaja,​ liikuntaneuvos
 7. Sihvonen Jari,​ aluepäällikkö
 8. Hämäläinen Laura,​ opiskelija
 9. Pulliainen Liisa,​ fysioterapeutti
 10. Haukijärvi Erja,​ diplomi-​insinööri
 11. Jussi-​Pekka Nina,​ lastentarhanopettaja,​ VPJ
   

Henkilökohtaiset varajäsenet:

 1. Nykänen Roope,​ yrittäjä
 2. Soininen Mali,​ yksikönjohtaja,​ eläkeläinen
 3. Kärkkäinen Inka,​ tarjoilija,​ matkailuvirkailija
 4. Pylvänäinen jaakko,​ ravintolatyöntekijä
 5. Rahikainen Pirkko,​ päiväkodin johtaja
 6. Ruuth Noora,​ metsätalousinsinööri (AMK),​ maaseutuyrittäjä
 7. Hasanen Satu,​ elämäntaidon valmentaja
 8. Jalkanen Jari,​ kasvatustieteen maisteri,​ rehtori
 9. Pakarinen Antti,​ DI,​ ohjelmistosuunnittelija
 10. Malinen Tuomo,​ yrittäjä,​ opiskelija
 11. Damstén Iris,​ yhteisöpedagogi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Jatta Juholalle hänen pyytämänsä eron hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitsee uuden jänenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se nimeää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle uuden puheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Jatta Juholalle hänen pyytämänsä eron hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäseneksi sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Jenni Tissarin sekä nimeää hänet ko. lautakunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto myöntää Jatta Juholalle hänen pyytämänsä eron hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se valitsee hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäseneksi sairaanhoitaja,​ seksuaalineuvoja Jenni Tissarin sekä nimeää hänet ko. lautakunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto myönsi eron Jatta Juholalle ja valitsi hänen sijaansa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäseneksi sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja Jenni Tissarin sekä nimesi hänet ko. toimikunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.