Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Suomenniemen aluejohtokunta esitys kaupungin ylläpitämät laiturit Suomenniemellä

MliDno-2019-1600

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki ylläpitää Suomenniemellä kahta uimarantaa (Kouluranta, Valkamalahden uimaranta). Koulurannassa ollut laituri poistettiin kesän aikana. Tämän lisäksi rannalle rakennettiin patio, jolle voi jättää tavarat ja lähteä siitä uimaan. Uutta laituria ei tällä hetkellä ole suunniteltuna. Asia on herättänyt paljon keskustelua sekä aluejohtokunnan keskustelutilaisuuksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Uimalaiturien lisäksi pitäjällä pidetään tärkeänä, että kirkonkylällä olisi mahdollista asioida myös veneellä. Tällä hetkellä tämän mahdollistavaa asiointilaituria ei ole.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Suomenniemen aluejohtokunta esittää  kaupunkiympäristölautakunnalle, että se selvittää yhdessä aluejohtokunnan kanssa mahdollisuudet rakentaa asiointilaituri niin, että se palvelee Suomenniemen kirkonkylän palveluliikennettä. Lisäksi selvitetään erikseen mahdollisuudet palauttaa uimalaituri Koulurannan uimarannalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Ville Viitikka saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on tehnyt esityksen kaupunkiympäristölautakunnalle, että se selvittää yhdessä aluejohtokunnan kanssa mahdollisuudet rakentaa asiointilaituri niin, että se palvelee Suomenniemen kirkonkylän palveluliikennettä. Lisäksi aluejohtokunta mahdollisuutta palauttaa uimalaituri Koulurannan uimarannalle.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §). Liitoskuntien laiturit ja ranta-alueet kuuluvat asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vastuulle.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan seuraavan:
"Erilaisen harrastustoiminnan tukeminen on tärkeää eri puolilla kaupunkia. Koska kaupunki joutuu supistamaan palveluselvityksen toimeenpanon myötä jo olemassaolevista palveluista, tulee aloitetta arvioida myös siltä kannalta, onko siihen taloudellisia resursseja niin perustamisvaiheessa kuin jatkuvassa kunnossapidossa."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että asumisen ja toimintaympäristön palvelualue ottaa aloitteen huomioon suunnitellessaan investointeja.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.