Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ristiinan aluejohtokunnan esitys istuimista Pellosniemen linja-autopysäkille

MliDno-2019-1685

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunta on tehnyt Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle esityksen istuimien lisäämisestä Karsikkoniementien linja-autopysäkille.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).Linja-autopysäkkien varustus kuuluu asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vastuulle.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että Ristiinan aluejohtokunnan esitys penkkien asentamisesta Pellosniemen bussipysäkeille tukee erityisesti ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten mahdollisuutta julkisen liikenteen käyttöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että asumisen ja toimintaympäristön palvelualue huomioi sen bussipysäkkien uudistamisessa ja antaa vastineensa aluejohtokunnalle kolmen kuukauden kuluessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, tekninen johtaja ja kaupungininsinööri

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.