Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Ristiinan aluejohtokunnan esitys ELY-keskukselle puutteellisista opasteista

MliDno-2019-1662

Valmistelija

 • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ristiinan aluejohtokunta on tehnyt seuraavansisältöisen esityksen ELY-keskukselle puutteellisten opasteiden kehittämisestä: "Ristiinan aluejohtokunta päätti esittää Etelä-Savon ja Pirkanmaan ELY-keskuksille seuraavia muutoksia:

 • istutetaan puita Brahentie 16 kiinteistön eteen, koska aiempi kasvillisuus jouduttiin poistamaan tietöiden vuoksi
 • lisätään Brahentien valopylväisiin jouluvalaistus
 • lisätään istuimia Brahentien varteen ikäihmisiä varten
 • rakennetaan pyörätie Ristiinan ja Mikkelin välille ja huolehditaan pyörätien riittävästä opastuksesta
 • kehitetään Ristiinan alueen opastusta seuraavasti:
  • Ristiina-kyltti Brahentien ja Mikkelintien risteykseen
  • Ristiina-kyltti Lappeenrannantien ja Kouvolantien risteykseen
  • Jänhösen levähdyspaikan Ristiina-mainoksen poistaminen (tieto on vanhentunutta ja kyltti huonokuntoinen)
  • Brahe-kyltti Mikkelintien varresta (yritystä ei enää olemassa)" (Ristiinan aluejohtokunta, 2019, § 31)

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteaa, että Ristiinan aluejohtokunnan esitys huonokuntoisten opasteiden korjaamisesta on hyvä, ja toimenpiteellä parannetaan alueen yleisilmettä. Puutteellisten opasteiden korjaamisella voidaan vaikuttaa alueen elinvoimaan, ja jouluvaloilla sekä istutuksilla lisätään alueen viihtyisyyttä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että Etelä-Savon ja Pirkanmaan ELY-keskukset huomioivat Ristiinan aluejohtokunnan tekemän aloitteen ja antavat selvityksen asiassa Ristiinan aluejohtokunnalle kolmen kuukauden kuluessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus, Pirkamaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.