Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Muut asiat

Kuvaus

Kuntaliitolta on valmistunut uusi luottamushenkilöille tarkoitettu infopaketti sivistyspalveluista "Mitä valtuutetun tulee tietää sivistyskunnasta?". Infopaketti löytyy osoitteesta https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Mita%20valtuutetun%20tulee%20tietaa%20sivistyskunnasta_esite_FI.pdf

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toivoo, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo huomioidaan liputtamalla 12.10.2019 sateenkaari lipuin.

Merkitään, että Erja Haukijärvi jätti seuraavan eriävän mielipiteen

"En henkilökohtaisesti kannata kaupungin liputusta sateenkaarilipulla."

Tämä päätös lähetetään tiedoksi kaupunginjohtajalle.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.