Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Kulttuuripalveluiden selvitys maksetuista avustuksista alkuvuonna 2019

MliDno-2019-1725

Valmistelija

  • Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, Susanna.Latvala@mikkeli.fi

Kuvaus

Kulttuuripalveluiden 1.1.2010 voimaan tulleiden sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan 18.10.2017 vahvistamien avustusten jakoperusteiden mukaan kulttuuri- ja museojohtaja myöntää kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset.

Avustusohje määrittää, että kulttuuripalvelut antaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.1. - 31.7.2019 kulttuurijärjestöille on myönnetty avustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.