Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Aluejohtokuntien strategiset kehittämishankkeet 2019/käyttötarkoituksen muuttaminen Suomenniemi

MliDno-2018-641

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunnan yhtenä strategisena hankkeena vuonna 2018 oli kuntoportaiden rakentaminen. Portaat ovat osoittautuneet suosituksi, ja tänä vuonna niiden valaistus on tullut ajankohtaiseksi. Valaistus on tehty yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Valaistuksen kustannukset ovat 1 500 €.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta on päättänyt aluejohtokuntien strategisista hankkeista 21.11.2018 § 116 ja 20.3.2018 § 43. Suomenniemen aluejohtokunnalle myönnettiin 7 000 € käytettäväksi Suomenniemen nähtävyydet tutuksi, QR-koodit käyttöön -hankkeelle.

Suomenniemen aluejohtokunta esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että Suomenniemen nähtävyydet tutuksi, QR-koodit käyttöön –hankkeesta voidaan käyttää 1.500,00 € kuntoportaiden valaisukustannuksiin. Nähtävyydet tutuksi
-hankkeelle ei ole tullut vielä mitään kustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että Suomenniemen nähtävyydet tutuksi, QR-koodit käyttöön -hankkeelle varatusta määrärahasta käytetään 1 500 € kuntoportaiden valaistuskustannusten maksamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluekoordinaattori

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.