Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 7 Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2023-516

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiorganisaatiossa tapahtuneiden muutosten, lainsäädäntömuutosten ja eräiden tehtävien delegointien johdosta Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntöä päivitetään.

Oheismateriaalina olevassa toimintasäännössä muutokset on esitetty seuraavasti: yliviivattu esitetään poistettavaksi ja punaisella kirjoitettu esitetään lisättäväksi palvelualueen toimintasääntöön.

Päivitetty sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasääntö liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy päivitetyn sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toimintasäännön. Päivitetty toimintasääntö astuu voimaan heti.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, vt. kirjastopäällikkö, museojohtaja, kulttuuripäällikkö, kaupunginorkesterin intendentti, nuorisopäällikkö, liikuntapäällikkö, sivistysjohtaja