Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 14 Saksalan entinen nuorisotalo

MliDno-2022-4847

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Saksalan entisellä nuorisotalololla on havaittu paikallinen kosteusvaurio elokuussa 2022 ja sen korjaaminen on aloitettu purkutöillä 15.8.2022. Työt on keskeytetty nopeasti vaurion laajuuden kartoituksen jälkeen.

Vahingon aiheuttajasta ei ole varmuutta. On mahdollista, että ilma-vesilämpöpumppujen asennuksen jälkeen seinustalle kertyy lisäkosteutta roiskevesien ja lumen kertymän muodossa. Vahinkoalueen vaurioista päätellen rakenteisiin on vaikuttanut pitkäaikainen kosteus, mikä on vaurioittanut rakenteita. Rakenteiden kastumiseen ja vaurioitumiseen voi olla useampia eri syitä.Terveysvalvonta on tarkastuskierroksella 16.8.2022 suositellut siirrettäväksi rakennuksen toiminnot muihin tiloihin työmaan ajaksi. Varsinaista käyttörajoitusta tiloille ei ole asetettu, vaan kyseessä on suositus toimintojen siirtämiseksi.

Saksalan nuorisotaloa on käyttänyt mm. 4H-kerho, partio, helluntaiseurakunta sekä muut seurat ja järjestöt. Rakennuksen päävuokralainen on kaupungin nuorisopalvelut,​ joka on luovuttanut tilat maksutta mainittujen nuorisoyhdistysten käyttöön nuorisolain mukaisena tukitoimena (Nuorisolaki 3 luku 8§). Rakennus ei ole toiminut enää varsinaisena nuorisotalona. Kaupunki on tarjonnut nuorisotaloa käyttäneille toimijoille korvaavia tiloja kaupungin omasta palveluvalikoimasta muun muassa Lähemäkitalolta. Nuorisopalveluilta perittyjen vuokrien hinnoittelussa on käytetty yhdenvertaisuusperiaatetta eli vuokrataso on sama kuin muillekin toimijoille. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, jonka alaisuudessa Mikkelin kaupungin nuorisopalvelut toimii, päättää, jatkaako nuorisopalvelut korvaavien tilojen vuokraamista ja edelleen nuorisotoimijoiden käyttöön luovuttamista vuoden 2023 aikana.

Rakennuksen jäätyä tyhjilleen on sen jatkokäyttömahdollisuuksia kartoitettu yhteistyössä vuokraus- ja käyttöpalveluiden kanssa. Talonrakennuspalveluiden ja vuokraus- ja käyttöpalvelut yksiköiden näkemyksen mukaan rakennuksen kunnostaminen ja uudelleen käyttöönotto ei ole taloudellisesti kannattavaa. Saksalan entiselle nuorisotalolle ei ole jatkossa tarvetta kaupungin omassa palvelutuotannossa. Rakennuksen laskennallinen korjausvelka on noin 230 000 euroa, peruskorjaustarve 370 000 euroa ja perusparannustarve 660 000 euroa. Rakennuksen kirjanpitoarvo on 11 222 euroa, joka alaskirjataan realisoinnin vahvistuttua (lainvoimainen purkulupa).

Rakennukselle haetaan purkulupa ja alue hyödynnetään kaavoituksen kautta. Näin kaupunki saa vähennettyä käyttötalousmenoja ja korjausvelkaa.

Kaupungin nuorisopalvelut puoltavat päätösesitystä.

Päätösehdotus

Kaupunkikehityslautakunta päättää että Saksalan entisestä nuorisotalosta luovutaan ja rakennukselle haetaan purkulupa. Rakennus asetetaan kylmilleen odottamaan varsinaista purkamista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin § 151 jälkeen.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Saksalan entisellä nuorisotalolla on havaittu paikallinen kosteusvaurio elokuussa 2022 ja sen korjaaminen on aloitettu purkutöillä 15.8.2022. Työt on keskeytetty nopeasti vaurion laajuuden kartoituksen jälkeen.

Saksalan nuorisotalo on annettu nuorisojärjestöjen käyttöön 1980-luvulla; nuorisolautakunnan päätöksellä 15.9.1983 § 113 se on ollut 4H-yhdistyksen nimikkotila. Saksalan nuorisotaloa on käyttänyt 4H-yhdistyksen lisäksi muun muassa partio,​ kalakerho, kaupunginosayhdistys ja helluntaiseurakunta. Rakennuksen päävuokralainen on kaupungin nuorisopalvelut,​ joka on luovuttanut tilat maksutta mainittujen nuorisoyhdistysten käyttöön nuorisolain mukaisena tukitoimena (Nuorisolaki 1285/2016 3 luku 8 §). Tilassa on pidetty koululaisten iltapäiväkerhoa sekä järjestetty kokoontumisia, kerhoja ja muuta nuorisotoimintaa. Tilassa on ollut myös yhdistysten toimisto- ja varastotiloja.

Nuorisopalvelut on tehnyt kaupungin vuokraus- ja käyttöpalvelujen kanssa vuokrasopimuksen ajalle 1.10. – 31.12.2022 Lähemäkitalossa sijaitsevasta 311 m²:n tilasta, joka on luovutettu 4H-yhdistyksen ja partiolippukunta Mikkelin Leirityttöjen käyttöön maksutta korvaamaan Saksalan nuorisotalon tiloja. Nuorisopalvelut maksaa tilasta 3066,23 euron kuukausivuokraa.

Kaupunkikehityslautakunta on kokouksessaan 13.12.2022 § 150 päättänyt, että Saksalan entisestä nuorisotalosta luovutaan ja rakennukselle haetaan purkulupa. Rakennus asetetaan kylmilleen odottamaan varsinaista purkamista.

Kaupungilla on ollut menneinä vuosikymmeninä lukuisia nuorisojärjestöjen ja muiden yhdistysten käyttöön luovutettuja nuorisotiloja: vuoden 1984 valtionosuusselvityksen mukaan nuorisotiloja oli 16 eri pisteessä yhteensä 3728 m². Ajan mittaan tiloista on pääosin luovuttu siten, että nykyisin nuorisopalvelujen käytössä on vain omaan palvelutuotantoon tarvittavat tilat (Ristiinan ja Haukivuoren nuorisotilat koulujen yhteydessä, Kattilansillan nuorisotila, joka siirtyy Saimaanportin yhtenäiskoululle vuonna 2024, Rantakylän nuorisotalo ja nuorisotila Starlight) sekä Skeittihalli ja nyt purettavaksi päätetty Saksalan nuorisotalo. Rantakylän nuorisotalon yhteydessä on lämpökeskus, jossa toimii vakituisesti partiolippukunta Sokkalan sissit ry.

Viime vuosina tehtyjen talousohjelmien yhteydessä on päätetty, että kaupunki pyrkii luopumaan tiloista, joita ei tarvita omaan toimintaan. Tilojen maksuttomasta luovuttamisesta toimijoiden käyttöön on pääosin luovuttu; esimerkiksi urheiluseurat maksavat käyttämistään liikuntatiloista. Tilanne, jossa pysyväisluontoista toimitilaa annetaan maksutta vain 1 – 2 toimijalle, asettaa nuorisojärjestöt eriarvoiseen asemaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että nuorisopalvelut jatkaa Lähemäkitalon vuokrasopimusta 31.5.2023 saakka, mikäli Mikkelin 4H-yhdistys ja partiolippukunta Leiritytöt ry käyttävät sitä toimintaansa. 1.6.2023 alkaen nuorisopalvelut luopuu Saksalan nuorisotaloa korvaavan tilan vuokraamisesta ja luovuttamisesta nuorisoyhdistysten käyttöön.

Tiedoksi

Mikkelin 4H-yhdistys, Mikkelin Leiritytöt ry, Mikkelin kaupunki/vuokraus- ja käyttöpalvelut