Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 5 Nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa kaudella 2023 - 2024

MliDno-2023-458

Valmistelija

  • Tarja Sinioja, nuorisopäällikkö, tarja.sinioja@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 141 §:n mukaan esimerkiksi nuorisovaltuuston edustajien puhe- ja läsnäolo-oikeudesta toimielimen kokouksissa päättää asianomainen toimielin. Nuorisovaltuuston edustajalle on annettu puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksiin vuodesta 2002 lähtien. Nuorisovaltuusto on nimennyt kokouksessaan 16.1.2023 hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan varsinaiseksi edustajaksi Emmi Mattssonin ja varaedustajaksi Elsa Tuunaisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Nuorisosihteeri, nuorisovaltuuston edustaja ja varaedustaja