Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 18 Muut asiat

Kuvaus

Liikuntapäällikkö Tiina Juhola antaa katsauksen kaupungin uimahallien tilanteeseen.