Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 6 MAARO 2025 -paikallinen romaniasiain toimenpideohjelma/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2023-513

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kansallista toimenpideohjelmaa täydentävät paikalliset ja maakunnalliset romaniasiain toimenpideohjelmat (nk. MAARO-ohjelmat). MAARO-ohjelma on tarkoitettu romanipoliittisen ohjelman ROMPO2 alueellisen toteuttamisen tueksi. MAARO-ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet johdetaan ROMPO2:sta, mutta ne heijastavat kuitenkin myös kunkin alueen romaniväestön toiveita ja tarpeita sekä olemassa olevaa palvelurakennetta.

MAARO:n lähtökohta on alueen ja paikallisen romanityön edistäminen ja kehittäminen. Paikallisessa romanityössä korostuu poikkihallinnollinen yhteistyö, jossa paikalliset romanit ovat keskiössä.

MAARO-ohjelman laatiminen ja toimeenpano vahvistaa alueellisesti ja paikallisesti romanien ja heitä edustavien järjestöjen ja muiden romaniasioissa toimijoiden kuulemista sekä avaa romaneille uusia paikallistason vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevissa asioissa.

Mikkelin MAARO 2025 -paikallisen romaniasian toimenpideohjelman valmistelusta on vastannut työryhmä, johon kuuluivat: Janne Blomerus, Luottaen tulevaisuuteen -hanke, Rom-Mikkeli ry, Harriet Friman, MARTA -hanke, Matti Laitsaari, Mikkelin kaupunki, Tuija Salminen, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, Irja Sokka, Etelä-Savon ELY -keskus, Anette Valentin, Rom-Mikkeli ry, Helena Valentin, Itä-Suomen aluehallintovirasto (romaniasiain suunnittelija) ja Arja Väänänen, Mikkelin kaupunki.

MAARO-ohjelma käsitellään myös kasvatus- ja opetuslautakunnassa 26.1.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy MAARO-romanipoliittisen toimenpideohjelman 2025.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, vt. kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, museojohtaja, kaupunginorkesterin intendentti, liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö, sivistysjohtaja