Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 15 Kunnan peruspalvelujen valtionavut ja -osuudet 2023/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2023-313

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt Mikkelin kaupungille seuraavat tiedot liittyen vuoden 2023 valtionosuus-/rahoituspäätöksiin:

  • Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta (euroa) vuodelle 2023/liite 1
  • Päätös kuntien kotikuntakorvauksesta 2023/liite 2
  • Päätös ja lähete opetus ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituspäätöksistä 2023 (päätös sisältää esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat 2023, perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinnat ja ohjaustuntien laskennallisen määrän 2023, opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille myönnettävä rahoitus 2023, kirje joustavaa perusopetusta järjestäville kunnille ja kaikkiin edellä oleviin päätöksiin liittyvä oikaisuvaatimusosoitus)/liite 3
  • Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2023/liite 4.
     

Kaikki opetus- ja kulttuuritoimen yksikköhinta- ja määräpäätösraportit sekä käyttömenojen vuoden 2023 valtionosuus-/rahoituspäätöksen liiteraportti ja valtionosuutta yksityisesti avaavat laskelmat ovat kokonaisuudessaan luettavissa opetushallituksen sivuilla osoitteessa (kopioitavissa selaimeen): https://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit.

Laskelma kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta laskentaperusteineen 2023 löytyy oheisesta osoitteesta (kopiotavissa selaimeen) https://vm.fi/documents/10623/117047301/Kunnan+peruspalvelujen+valtionosuus+2023.xlsx/28f6e203-c7d3-51b5-9b40-a6cb1ffa3b14?t=1672927143243

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuspäätöksen mukainen maksu maksetaan valtiovarainministeriön kautta ja se on yhdistetty kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta säädetyn lain mukaisesti kaupungille tuleviin maksuihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, vt. kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, museojohtaja, kaupunginorkesterin intendentti, liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö, sivistysjohtaja, talouspalvelut/taloussuunnittelija