Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 13 Kumppanuussopimus vuodelle 2023 Jalkaväkimuseo säätiö sr:n kanssa

MliDno-2023-514

Valmistelija

  • Matti Karttunen, museojohtaja, Matti.Karttunen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin ja Jalkaväkimuseon säätiö sr:n edustajat ovat laatineet kahdenkeskisen kumppanuussopimuksen yhteistyöstä vuodelle 2023. Kumppanuussopimuksella sovitaan Jalkaväkimuseon toiminnan tukemiseen liittyvästä yhteistyöstä.

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2022 §145 vuoden 2023 talousarviota hyväksyessään, että Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kumppanuussopimusten määrärahoja leikataan 10 %. Vuonna 2022 Jalkaväkimuseon avustus oli 51 300 euroa, joten leikkaus tästä on 5 130 euroa. Avustuksen suuruus vuonna 2023 on 46 170 euroa.

Nyt solmittava sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Liitteenä on Mikkelin kaupungin ja Jalkaväkimuseon säätiö sr:n kumppanuussopimus vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Jalkaväkimuseon säätiö sr:n kumppanuussopimuksen vuodelle 2023 sekä valtuuttaa kaupungin edustajat allekirjoittamaan sopimuksen.

Tiedoksi

Jalkaväkimuseon säätiö sr, talouspalvelut, museojohtaja