Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 11 Kulttuuripalveluiden selvitys maksetuista avustuksista 1.8. – 31.12.2022

MliDno-2023-403

Valmistelija

  • Susanna Latvala, kulttuuripäällikkö, Susanna.Latvala@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

1.7.2020 vahvistetun organisaatiomuutoksen jälkeen kulttuuripalveluiden vuosi- ja kohdeavustukset myöntää kulttuuripäällikkö hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan vahvistamien avustusten jakoperusteiden mukaisesti.

Avustusohje määrittää, että kulttuuripalvelut antaa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa selvityksen myönnetyistä avustuksista.

Ajalla 1.8. - 31.12.2022 kulttuurijärjestöille on myönnetty kohdeavustuksia oheisen liitteen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.