Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 8 Kirjastopäällikön virka

MliDno-2023-515

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirjastopäällikkö Sylvia Stavén on 9.12.2022 saapuneella sähköpostilla irtisanoutunut Mikkelin seutukirjaston kirjastopäällikön virasta siten, että virkasuhde päättyy 3.2.2023.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön "66 § Palvelussuhteen päättyminen” mukaan palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

Hallintosäännön "29 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen toimivalta” mukaan lautakunta päättää palvelualueelle kuuluvan tulosalueen esimiehen valinnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää myöntää kirjastopäällikkö Sylvia Stavénille eron kirjastopäällikön virasta siten, että hänen virkasuhteensa Mikkelin kaupunkiin päättyy 3.2.2023.

Samalla lautakunta päättää julistaa kirjastopäällikön viran auki haettavaksi 1.2.2023 lukien siten, että hakuaika päättyy 24.2.2023 klo 15.00 ja oikeuttaa sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen hallinnon päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisäksi lautakunta nimeää kirjastopäällikön haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Tiedoksi

Stavén, vt. kirjastopäällikkö, henkilöstöpalvelut