Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 16 Käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2022-6202

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 73 § mukaisesti talousarvion täytäntöönpanoksi kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa, jotka tulee toimielinten hyväksyä tammikuun loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarvion mukaisten käyttötalouden määrärahojen kohdentuminen eri tulosalueiden kesken tulot/menot -sitovuustasolla ja tarvittaessa tiliryhmätasolla. Käyttösuunnitelmassa esitetään lisäksi toimielimen organisaatio- sekä kustannuspaikkarakenne, vahvistetaan ostolaskujen asiatarkastaja- ja hyväksyntäoikeudet, sekä mahdollisesti muita olennaisia toimielinkohtaisia asioita. Kaupungin strategia, sekä siitä johdetut tilikauden toiminnallisia tavoitteita kuvaavat ohjelmakortit esitetään toimielimittäin talousarviokirjassa.

Vastuu määrärahojen käytöstä ja valvonnasta on Mikkelin kaupungin tilivelvollisilla viranhaltijoilla, joita ovat kaupunginjohtaja, konserni- ja elinvoimapalveluissa tulosaluejohtajat ja tulosyksiköiden johtajat, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella sekä asumisen ja toimintaympäristön palvelualueella palvelualuejohtajat, tulosaluejohtajat sekä tulosalueiden päälliköt. Viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden ratkaisuvaltaa on tarkennettu toimielinkohtaisissa toimintasäännöissä.

Liitteenä käyttösuunnitelma vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman vuodelle 2023.

Tiedoksi

Kansalaisopiston rehtori, vt. kirjastopäällikkö, kulttuuripäällikkö, museojohtaja, kaupunginorkesterin intendentti, liikuntapäällikkö, nuorisopäällikkö, sivistysjohtaja, talouspalvelut/taloussuunnittelija