Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.1.2023

§ 17 Investointisuunnitelma 2023/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2022-6202

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pääkirjaston palautuslinjasto on käyttöikänsä päässä – linjastoa joudutaan toistuvasti korjauttamaan, mikä aiheuttaa kustannuksia. Nykysuuntaus isommissakin kirjastoissa on, ettei palautuslinjastoa enää hankita, vaan palautus hoidetaan yksittäisillä automaateillä (esim. Hämeenlinnan kokonaan remontoitu pääkirjasto).

Nykyisen palautuslinjaston korvaamiseksi tarvitaan neljä uutta automaattia palauttamista varten. Nykyautomaatit ovat ns. kombo-automaatteja eli niitä voidaan käyttää sekä lainaukseen että palautukseen, mutta hankittavat automaatit tarvitaan nimenomaan palauttamista varten. Asiakkaat ovat ottaneet automaatit hyvin käyttöönsä ja valtaosa aineistopalautuksista palautetaan nimenomaan automaatin kautta. Aineistoa palautetaan asiakaspalvelupisteessä vain silloin, kun aineisto halutaan välittömästi lainata uudelleen tai kyseessä on aineistonkorvaus, palautus automaatilla ei onnistu tai joku muu virkailijan apua vaativa tilanne. Nykyhenkilöstömäärällä toiminta ilman palautusautomaatteja ei olisi mahdollista palautusten suuren määrän vuoksi. Esimerkkinä otanta tammi-maaliskuulta 2022 pääkirjastolle on kirjastojärjestelmän mukaan yhteensä kirjattu palautuksia 63 440 kpl, joista automaatilla palautettuja 50 682 kpl.

Kun palautuslinjasta luovutaan, niin palautushuoneena toimiva tila vapautuu muuhun käyttöön. Asiointipisteen muuttoa varten pääkirjastolle tehtävässä remontissa nykyinen palautushuone on suunniteltu asiointipisteen tilaksi.

Hinta-arvio neljän erillisen automaatin yhteishankinnalle on 25 000 €.

Kaupunginvaltuusto on talousarviopäätöksessään 14.11.2022 § 145 osoittanut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisen toiminnan irtaimen investointeihin 140 000 euron määrärahan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää osoittaa lautakunnan irtaimen investointimäärärahasta 25 000 euroa pääkirjaston palautusautomaattien hankintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto on talousarviopäätöksessään 14.11.2022 § 145 osoittanut hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisen toiminnan irtaimen investointeihin 140 000 euron määrärahan sekä liikuntapalveluille liikuntapaikkarakentamiseen ja kunnostukseen 125 000 euron määrärahan.

Lautakunta on kokouksessaan 14.12.2022 § 126 päättänyt osoittaa irtaimen investointimäärärahasta pääkirjaston palautusautomaattien hankintaan 25 000 €.

Liikuntapalvelut esittää hankittavaksi, irtaimen investointimäärärahan puitteissa, seuraavat koneet ja ulkokuntoilulaitteet: latukoneen kumitelat, ulkokuntoilulaitteet, kuorma-auto siirtolavalla, traktori, Wibit-rata.

Lisäksi liikuntapalvelut esittää, että liikuntapaikkarakentamiseen ja kunnostukseen osoitettu määräraha 125 000 euroa käytetään seuraaviin kohteisiin: Rantakeitaan poreamme, ulkokuntoilualueen suunnittelu ja rakentaminen, jääkiekkokaukaloiden uusiminen/korjaaminen ja huoltorakennusten kunnostus.

Liikuntapäällikkö avaa kokouksessa investointimäärärahan käyttöä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä liikuntapalvelujen koneiden ja ulkokuntoilulaitteiden hankintaan 115 000 euron irtaimen investointimäärärahan ja  liikuntapaikkarakentamiseen ja kunnostukseen 125 000 euron investointimäärärahan edellä esitettyihin kohteisiin.

Tiedoksi

Vt. kirjastopäällikkö, liikuntapäällikkö