Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.11.2020

§ 108 Vuokrasopimus Kamppailuinstituutti Mikkeli ry

MliDno-2020-2281

Valmistelija

  • Tiina Juhola, vt. liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Vt. liikuntapäällikkö on neuvotellut Kamppailuinstituutti Mikkeli ry:n puheenjohtajan kanssa liikuntatilan eli Kamppailuareena Mikkelin käyttövuokrasopimuksesta koskien Otavankatu 4:n tiloissa sijaitsevaa entistä metalliosastoa, noin 1 655 m2, ja pohjakerroksen sosiaalitiloja noin 161 m2

Kaupungin Tatu-ohjelman mukainen käyttövuokra vuodelle 2021 olisi 20 000 €. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Kamppailuareenalla ei ole kuitenkaan pystytty järjestämään esimerkiksi leiritoimintaa eikä peruskursseja edellisvuosien tapaan. Myös ulkopuolisten varausten osalta tilanne on ollut heikko.

Jotta Kamppailuinstituutin jäsenseurojen maksuosuuksien ja sitä kautta harrastusmaksujen korotus ei nousisi ensi vuoden osalta kohtuuttomaksi, vt. liikuntapäällikkö esittää, että käyttövuokra vuodelle 2021 on 15 000 €/v.

Vuokrasopimuksen muut ehdot liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan Mikkelin kaupungin/liikuntapalvelut ja Kamppailuinstituutti Mikkeli ry:n välisen liikuntatilan käyttövuokrasopimuksen ajaksi 1.1. - 31.12.2021.

Tiedoksi

Kamppailuinstituutti Mikkeli ry, vt. liikuntapäällikkö, talouspalvelut, toimistosihteeri Arja Tuukkanen