Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.11.2020

§ 109 Talousseuranta 10/2020/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2020-1108

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakunnan alaisen toiminnan talouden lokakuun lopun toteuma, raportti sekä johdon ennuste loppuvuodelle ja investointisuunnitelman toteuma ovat liitteenä.

Vahtimestaripalvelut ovat siirtyneet Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle. Asia on käsitelty kaupunginhallituksessa 21.9.2020 seurannan 7/2020 yhteydessä. Vahtimestaripalveluiden siirto Astolle vähensi sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen menoja 284 000 euroa ja tuloja 20 900 euroa. Menoista kohdistuu kasvatus- ja opetuslautakunnalle 269 000 euroa ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle 15 000 euroa. Tulot ovat kohdistuneet kokonaan kasvatus- ja opetuslautakunnalle. Ko. määrärahasiirrot on tehty kh:n päätöksellä ja ne näkyvät talousraporteilla.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvan noin 895 000 euroa ja toteuman perusteella toimintamenojen arvioidaan alittuvan noin
559 000 euroa. Toimintakatteen arvioidaan näin ollen muodostuvan noin 336 000 euroa talousarviota heikommaksi.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan noin 895 000 euroa. Myyntituottojen arvioidaan alittuvan noin 55 000 euroa (koronan vaikutus kirjaston seututoimintaan, museokaupan myynnin pieneneminen sekä osallistumismaksutulojen saamatta jääminen).  Maksutuotot alittuvat noin 140 000 euroa (kansalaisopiston kurssimaksutuottojen alentuminen). Hankerahoituksen arvioidaan alittavan talousarvion noin 100 000 euroa.  Muiden toimintatuottojen arvioidaan alittuvan noin 600 000 euroa. Esimerkiksi uimahallien pääsymaksutuotot ja kaikkien liikuntapaikkojen ja -tilojen käyttömaksut jäivät saamatta maaliskuun ja toukokuun väliseltä ajalta ja tämän lisäksi uimahallit ja jäähallit olivat lisäksi kiinni vielä kesä-heinäkuun. Tämän lisäksi uimahalleissa on syksyn kävijämäärä ollut selkeästi pienempi kuin vuonna 2019. Lisäksi tapahtumatilojen vuokratulot eivät kerry arvioidusti. 

Toimintakulujen arvioidaan alittuvan lähes 559 000 euroa. Henkilöstökulut alittuvat noin 350 000 euroa (lomautukset ja palkanmaksun keskeytykset sekä mm. tavoiteorganisaation toteuttaminen eläköitymisten ym. henkilöstömuutosten yhteydessä.) Palvelujen ostojen arvioidaan alittuvan noin 170 000 euroa (koronan aiheuttamat toiminnan muutokset sekä peruuntuneet kulttuuritapahtumat).  Avustusten arvioidaan alittuvan noin 65 000 euroa, koska kuluvan vuoden aikana suuri osa tapahtumista on jäänyt järjestämättä koronapandemiasta johtuen. Aineet, tavarat ja tarvikkeet sekä muut toimintakulut ylittänevät noin 27 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee tiedoksi lokakuun talouden toteuman ja investointisuunnitelman toteuman liitteen mukaisesti.

Lisäksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle tulomäärärahamuutosta 895 000 euroa seuraaviin kohteisiin: kirjasto-, museo- ja liikuntapalvelujen myyntituottoihin; kansalaisopiston maksutuottoihin; kansalaisopiston, kaupunginorkesterin, yleisten kulttuuripalvelujen ja kirjastopalvelujen tukiin ja avustuksiin sekä kansalaisopiston, kirjastopalvelujen, museopalvelujen, yleisten kulttuuripalvelujen, kaupunginorkesterin ja liikuntapalvelujen muihin toimintatuottoihin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut