Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.11.2020

§ 104 Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha 2020

MliDno-2020-1840

Valmistelija

  • Sirpa Pyrhönen, vs. kulttuuripäällikkö, sirpa.pyrhonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Nuoren mikkeliläisen taiteilijan apuraha on ollut haettavissa 31.10.2020 mennessä. Apuraha myönnetään 17 - 30-vuotiaalle mikkeliläiselle nuorelle, jonka kotikunta on Mikkeli ja jolla on näyttöä taiteellisesta toiminnasta sekä hakijan taiteenalallaan osoittamasta lahjakkuudesta. Pelkkä taiteen opiskelu ei ole riittävä peruste. Apurahan käyttötarkoitus on vapaa.

Hakemuksia ei tänä vuonna määräaikaan mennessä tullut yhtään kappaletta.

Vuosina 1991 ja 2009 on ollut vastaava tilanne, jolloin nuoren mikkeliläisen taiteilijan apurahaa ei ole myönnetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta jättää myöntämättä vuoden 2020 nuoren mikkeliläisen taiteilijan apurahan, koska hakemuksia ei saapunut määräaikaan mennessä.