Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.11.2020

§ 107 Mikkelin kaupungin ja Jukurit HC Oy:n välinen maksuohjelma

MliDno-2018-1141

Valmistelija

  • Tiina Juhola, vt. liikuntapäällikkö, tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki/liikuntapalvelut ja Jukurit HC Oy:llä on sopimus jäähallien käytöstä ja sopimuksen mukaan Jukurit HC Oy maksaa jäähallien käytöstä 6 000 €/kk. 

Koronapandemia on vaikuttanut Jukureiden taloudelliseen tilanteeseen: sekä lipputulot että aitiomyynti ovat romahtaneet. Maksuja on rästissä ajalta 12/2019 ja 1-2/2020 (3*6.000 €) yhteensä 18.000 € sekä maksamattomia jäähallivuoroja 8/2020 alkaen.

Sivistysjohtaja ja vt. liikuntapäällikkö ovat 2.11.2020 käyneet Jukurit HC Oy:n kanssa neuvottelut,  jossa pohdittiin rästien maksujärjestelyjä ja edelleen korona-ajalle poikkeusjärjestelyjä muun muassa jäähallimaksujen tasoon. Sivistysjohtaja on esitellyt asian kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 16.11.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että

  • lautakunta helpottaa Jukurir HC Oy:n jäähallimaksua (sopimuksessa 6.000 €/kk) liigakaudella 9/2020-4/2021 50 %. Maksu ko. ajanjaksolla on näin ollen 3.000 €/kk ja maksuhelpotus 24.000 € (Kaupungin hallintosääntö, 29 § Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien yleinen toimivalta: ”…päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta enintään 25 000 €…”)
  • tältä ajanjaksolta kertyville maksuille 8*3.000 € = 24.000 € ja elokuun 2020 täydelle maksulle 6.000 €, yhteensä 30.000 €, tehdään maksuohjelma, jonka mukaisesti Jukurit HC Oy maksaa 1/2022 alkaen 1.000 €/kk 30 kuukauden ajan.

 

Lisäksi lautakunta toteaa, että Jukurit HC Oy:n ja liikuntapalveluiden välinen sopimus päivitetään 5/2021 alkaen.

Tiedoksi

Jukurit HC Oy, vt. liikuntapäällikkö, talouspalvelut