Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.11.2020

§ 103 Liikuntapäällikön virka, vaalin vahvistaminen

MliDno-2020-802

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi kokouksessaan 14.10.2020 § liikuntapäälliköksi Tiina Juholan.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseen sisältyy myös maininta, että palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Tiina Juhola on toimittanut vaaditun lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa tehtävän vastaan 1.12.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska Tiina Juhola on esittänyt hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edellyttämän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, niin liikuntapäällikön vaali voidaan vahvistaa. Tiina Juhola ottaa viran vastaan 1.12.2020.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätöksestä 14.10.2020 § 93 poiketen ei noudateta virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa, sillä Juhola on toiminut vt. liikuntapäällikön tehtävässä 1.7.2020 alkaen.

Liikuntapäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 3 579,19 euroa/kk 1.12.2020 alkaen.

Tiedoksi

Tiina Juhola, henkilöstöpalvelut, Meidän IT ja talous/palkanlaskenta