Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.11.2020

§ 106 Kumppanuussopimus Hope - Yhdessä ja yhteisesti ry:n kanssa 2021-2024

MliDno-2020-2233

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungilla ja Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:llä on ollut kolmivuotinen kumppanuussopimus, joka päättyy kuluvan vuoden lopussa.

Sopimusta on nyt päivitetty ja uusi sopimus on valmisteltu olemaan voimassa koko vaalikauden eli vuodet 2021 - 2024.

Kumppanuussopimuksella sovitaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden kokeman eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvästä yhteistyöstä. Kumppanuussopimuksen tavoitteena on edistää kaupungin strategian toteutumista ja osaltaan tukea lapsiperheiden tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia.

Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:llä on ollut merkittävä rooli lapsiperheiden tukemisessa ja tuen tarve on koronaepidemian takia lisääntynyt. Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n toimii koko maassa ja sen toiminta perustuu Mikkelissä kokonaan vapaaehtoistyöhön.

Mikkelin kaupunki sitoutuu avustamaan Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:tä kumppanuussopimuksella, jonka suuruusluokka sovitaan valtuustokausittain ja jota tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Avustus maksetaan niin sanotuista testamenttivaroista eli se ei rasita kaupungin käyttötaloutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mikkelin kaupungin ja Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n kumppanuussopimuksen vuosille 2021 - 2024 ja valtuuttaa kaupungin edustajat vai sivistysjohtajan? allekirjoittamaan sopimuksen.

Tiedoksi

HOPE - Yhdessä ja yhteisesti ry