Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.11.2020

§ 105 Kulttuuripalveluiden säännölliset toiminta-avustukset 2021

MliDno-2020-1532

Valmistelija

  • Sirpa Pyrhönen, vs. kulttuuripäällikkö, sirpa.pyrhonen@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kulttuuripalveluiden talousarvioon on varattu määräraha säännöllisiin toiminta-avustuksiin.

Kulttuuripalveluiden avustusperiaatteiden mukaan säännöllistä toiminta-avustusta myönnetään mikkeliläisille rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille ja -toimijoille, joiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimus. Hakemuksen liitteinä tulee olla toimintasuunnitelma, talousarvio, edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu tai niitä on muutettu.

Vuodelle 2020 säännöllistä kulttuuriavustusta myönnettiin seuraavasti:

 

Etelä-Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry/Etelä-Savon
Tanssiopisto

20 000 €
Mikkeli-Seura ry/Elomaan talo 5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskus
- Taiteiden talo sisäinen vuokraosuus valokuvakeskukselle

20 000 €

15 312 €

Yhteensä 60 312 €

 

Vuodelle 2021 säännöllistä toiminta-avustusta ovat hakeneet seuraavat kulttuuriyhdistykset ja tahot, joiden kanssa on tehty yhteistoimintasopimus:

 

Etelä-Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry/Etelä-Savon
Tanssiopisto

20 000 €
Mikkeli-Seura ry/Elomaan talo 5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskus
- Taiteiden talo sisäinen vuokraosuus valokuvakeskukselle

35 000 €

15 312 €

Yhteensä 75 312 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta myöntää kulttuuriyhdistyksille säännölliset toiminta-avustukset vuodelle 2021 seuraavasti: 

 

Etelä-Savon Tanssiopiston kannatusyhdistys ry/Etelä-Savon
Tanssiopisto

20 000 €
Mikkeli-Seura ry/Elomaan talo 5 000 €

Mikkelin Valokuvataide ry/Mikkelin valokuvakeskus
- Taiteiden talo sisäinen vuokraosuus valokuvakeskukselle

20 000 €

15 312 €

Yhteensä 60 312 €

 

Hakemuksista puuttuvat liitteet on toimitettava kulttuuripalveluihin ennen avustuksen maksamista. Avustuspäätös raukeaa vuoden 2021 loppuun, mikäli tarvittavia liitteitä ei toimiteta. 

Tiedoksi

Hakijat, vs. kulttuuripäällikkö, toimistosihteeri Arja Tuukkanen