Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 25.11.2020

§ 102 Kirjastopäällikön virka, vaalin vahvistaminen

MliDno-2020-802

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta valitsi kokouksessaan 14.10.2020 § 92 kirjastopäällikön virkaan Sylvia Stavénin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan päätökseen sisältyy myös maininta, että palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Sylvia Stavén on toimittanut vaaditun lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.1.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska Sylvia Stavén on esittänyt hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edellyttämän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, niin kirjastopäällikön vaali voidaan vahvistaa. Sylvia Stavén ottaa viran vastaan 1.1.2021. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kirjastopäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 3 579,19 euroa/kk 1.1.2021 alkaen.

Tiedoksi

Sylvia Stavén, henkilöstöpalvelut, Meidän IT ja talous/palkanlaskenta