Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 24.2.2021

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kulttuuripäällikkö
Avustuspäätökset:
§ 3 Vekkuliteatteri ry:n kohdeavustus 3500€, 29.01.2021

Museojohtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Viestikeskus Lokin rusnaus/13 050 € (alv 0), 04.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin.